Ruang Pameran

Di ruang pameran ini pengunjung boleh mendapat pelbagai informasi tentang wayang kulit tradisional dan juga moden. Di sini juga maklumat-maklumat tentang salasilah dalang diletakkan di ruang maklumat. Pengunjung boleh menambah pengetahuan berkenaan wayang kulit melalui artikel-artikel dan juga bahan-bahan pameran.